ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN HỆ ĐH CHÍNH QUY NĂM 2024

Chú ý: Những mục đánh dấu (*) là bắt buộc

Đăng ký xét tuyển 2023

1. Thông tin thí sinh (nhập đầy đủ thông tin)

Giới tính
Tình trạng tốt nghiệp

2. Thông tin đăng ký xét tuyển

Maximum upload size: 67.11MB