Chiến lược phát triển

I. BỐI CẢNH

Giáo dục đại học đang có xu hướng quốc tế hoá ngày càng mạnh, tạo cơ hội cho các cơ sở đào tạo đại học ở các nước đang phát triển tiếp cận nhanh với trình độ quốc tế. Tuy nhiên, quá trình quốc tế hoá cũng đặt ra nhiều thách thức vì sự cạnh tranh thu hút người học và thu hút các nguồn lực khác.

Trường Đại học Chu Văn An (Ecouni CVA) được thành lập ngày 8 tháng 6 năm 2006 theo Quyết định số 135/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong suốt 16 năm phát triển, Trường đã trải qua những bước phát triển thăng trầm, để lại dấu ấn quan trọng trong đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cho xã hội. Tháng 8 năm 2021, Tập đoàn Ecopark – doanh nghiệp lớn, có uy tín hàng đầu quốc gia trong lĩnh vực bất động sản, du lịch, giáo dục, y tế, nông nghiệp… đã nhận chuyển nhượng toàn bộ vốn góp của trường và trở thành chủ đầu tư duy nhất của trường, quyết tâm thay đổi toàn diện sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi của trường. Theo đó, chương trình đào tạo được đổi mới và thiết kế lại theo hướng tạo ra sự khác biệt nhằm khẳng định triết lý phát triển và giá trị cốt lõi của thương hiệu Ecopark.

Hiện nay, trường đang đào tạo 9 mã ngành đại học, bao gồm Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Luật kinh tế, Tài chính ngân hàng, Kỹ thuận điện, Kiến trúc, Ngôn ngữ Anh, Kỹ thuật xây dựng, cùng hai mã ngành đào tạo thạc sỹ là Quản trị kinh doanh và Quản lý kinh tế. Đặc biệt, trường đang được dẫn dắt bởi đội ngũ giảng viên gồm 04 Giáo sư, 13 Phó giáo sư và hơn 100 Tiến sỹ, Thạc sỹ đã từng nhiều năm làm công tác giảng dạy tại các cơ sở giáo dục đại học có uy tín của Việt Nam.

Với tinh thần đổi mới cách nghĩ, cách làm, biến thách thức thành cơ hội, cùng với sự quyết tâm đầu tư của Tập đoàn Ecopark, diện mạo nhà trường đang thay đổi mạnh mẽ về mọi mặt, mở đầu cho chặng đường phát triển mới, hướng đến đáp ứng tốt nhất nhu cầu học tập, phát triển của người học cũng như yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao của Tập đoàn Ecopark, của cơ quan và các doanh nghiệp lớn ở trong và ngoài nước.

Tập đoàn Ecopark đã khẳng định sẽ cung cấp đủ nguồn lực để cùng Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo, toàn thể cán bộ công nhân viên của trường xây dựng Trường Đại học Chu Văn An (Ecouni CVA) trở thành một cơ sở đại học có quy mô và chất lượng ngang tầm với các trường đại học trong khu vực và quốc tế về môi trường giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

II. SỨ MỆNH, TẦM NHÌN, TRIẾT LÝ GIÁO DỤC, GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 1. Sứ mệnh

(i) Là trụ cột phát triển thương hiệu và triết lý phát triển của Tập đoàn Ecopark, đại diện xứng đáng cho Tập đoàn Ecopark trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

(ii) Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu phát triển bền vững của Tập đoàn Ecopark và của xã hội, bảo đảm cho người học làm việc, sống và phát triển bằng chuyên môn đã được đào tạo tại Trường.

(iii) Nghiên cứu, cung cấp những sản phẩm khoa học, công nghệ tiên tiến phục vụ phát triển bền vững của đất nước.

 1. Tầm nhìn

Đến năm 2045, xây dựng Trường Đại học Chu Văn An (Ecouni CVA) đẳng cấp quốc tế về đào tạo và nghiên cứu khoa học, đủ năng lực cạnh tranh bình đẳng với các cơ sở đào tạo đại học trong và ngoài nước, trở thành địa chỉ đáng tin cậy trong sự lựa chọn của người học. Tiên phong nghiên cứu về môi trường và sức khỏe.

 1. Triết lý giáo dục

Chất lượng – Khai phóng – Trách nhiệm xã hội

 1. Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi của Trường không chỉ là hiệu quả bao nhiêu mà là sự tiên tiến của nó để lại cho đời sau.

(i) Đội ngũ nhà giáo có trình độ cao, giàu kinh nghiệm trong sự nghiệp “trồng người”, nghiên cứu khoa học, đam mê sáng tạo, tâm huyết với nghề và một lòng vì người học;

(ii) Hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đạt chuẩn quốc tế, bảo đảm thực hiện phương châm giáo dục toàn diện, chắp cánh tương lai;

(iii) Môi trường đào tạo nghiêm túc, mô phạm, nhân văn, gắn với cuộc sống, được xã hội đón nhận;

(iv) Hệ thống chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, chất lượng, có tính mở và hội nhập cao, thể hiện bản sắc riêng, có triết lý phát triển của Ecopark, bảo đảm tốt nhất nhu cầu của người học và người sử dụng lao động yêu cầu chất lượng cao;

(v) Hệ thống phương pháp và quy trình đào tạo tiên tiến, hiện đại, tạo điều kiện cho người học tiếp cận với tư duy và tri thức khoa học mới, trải nghiệm thực tế, kích thích sáng tạo, thắp lửa đam mê;

(vi) Cộng đồng văn hóa cởi mở, dân chủ, nhân văn, coi trọng sự sáng tạo, mang đậm nét đặc trưng của thương hiệu Ecopark: Yêu thiên nhiên, Bảo vệ môi trường, Coi trọng hệ sinh thái, Sống xanh, sống khỏe và hạnh phúc;

(vii) Hợp tác quốc tế rộng rãi, đa phương, đa dạng và hiệu quả;

(viii) Quản trị đại học hiện đại, hiệu lực, hiệu quả, thể hiện đậm nét phong cách thương hiệu Ecopark.

III. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHU VĂN AN (ECOUNI CVA)

 1. Định hướng chiến lược

         Xây dựng và phát triển Trường Đại học Chu Văn An (Ecouni CVA):

(i) Thành Trường đại học đa ngành, định hướng ứng dụng đạt chuẩn quốc tế với nòng cốt là các ngành thuộc thế mạnh làm nên thương hiệu Ecopark.

(ii) Thành Trung tâm có uy tín về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; phục vụ đắc lực cho sự phát triển bền vững của Tập đoàn Ecopark và cho việc nâng cao chất lượng đào tạo của Trường.

(iii) Thành hình mẫu gắn đào tạo lý thuyết với thực hành; tổ chức các trung tâm thực hành nghề trong Trường; hợp tác chặt chẽ với Hội nghề nghiệp, doanh nghiệp trong xây dựng và tổ chức các chương trình đào tạo.

(iv) Có môi trường giáo dục mở, sáng tạo, mô phạm, thân thiện trong giao lưu quốc tế, thể hiện đậm nét đặc trưng văn hóa mang thương hiệu Ecopark.

(v) Có mô hình quản trị đại học tiên tiến, cơ sở vật chất hiện đại, hệ thống tài chính vững mạnh.

 1. Chỉ tiêu cụ thể

(i) Đến năm 2030, quy mô đào tạo đạt khoảng 12.000 sinh viên, trong đó có 5% sinh viên sau đại học, 2% sinh viên quốc tế.

(ii) Tất cả các chương trình đào tạo của Trường được kiểm định, trong đó có 50% chương trình đào tạo được kiểm định quốc tế, chuẩn đầu ra của các chương trình đào tạo được thiết kế trên cơ sở bám sát chuẩn quốc gia và quốc tế, theo hướng đào tạo nguồn nhân lực phục vụ toàn cầu và đảm bảo có thể đo lường được.

(iii) Tổ chức và quản lý đào tạo theo học chế tín chỉ với tất cả các chương trình đào tạo. Đảm bảo chất lượng đào tạo và khảo thí bằng cơ chế quản trị đại học hiện đại, đáp ứng yêu cầu của chuẩn đầu ra. Đến năm 2030, 50% các môn học được giảng dạy bởi các Giáo sư, Phó giáo sư có uy tín trong nước và nước ngoài; 30% môn học chuyên ngành được tăng cường bởi các bài giảng chuyên đề của các chuyên gia thực tiễn, các nhà quản trị giỏi.

(iv) Đến năm 2030, Trường Đại học Chu Văn An (Ecouni CVA) đủ năng lực và điều kiện để: (1) chủ trì hoặc phối hợp thực hiện các chương trình, đề tài, đề án cấp Nhà nước, cấp Bộ và cấp Tỉnh; (2) thực hiện các đơn đặt hàng của Tập đoàn Ecopark và các doanh nghiệp về khoa học, công nghệ trên những lĩnh vực đào tạo của Trường; (3) tham gia mạng lưới nghiên cứu quốc tế và (4) doanh thu từ hoạt động khoa học công nghệ của Trường đạt 2%/ năm và đến năm 2045 đạt 4%/ năm trên tổng doanh thu của Trường/ năm, nhằm nâng vị thế và thương hiệu của Trường. Đảm bảo 100% giảng viên của Trường (có trình độ Thạc sỹ trở lên) đều tham gia nghiên cứu khoa học và mỗi giảng viên có ít nhất 01 bài báo khoa học/ năm được công bố trên Tạp chí chuyên ngành có uy tín; toàn trường có ít nhất hai (02) công trình khoa học/ năm công bố quốc tế.

(v) Đảm bảo tỷ lệ sinh viên/ giảng viên theo quy định, đến năm 2030, trường có 350 giảng viên, trong đó 40% giảng viên có trình độ Tiến sỹ trở lên và năm 2045 là 50%, lực lượng giảng viên/ chuyên gia có quốc tịch nước ngoài làm việc tại Trường chiếm tỷ lệ 5%.

(vi) Đến năm 2027, hoàn thành quy hoạch, xây dựng và đưa vào sử dụng cơ sở 1 của Trường tại Khu Đại học Phố Hiến, Thành phố Hưng Yên trên diện tích 17ha, theo hướng xây dựng Trường Đại học phục vụ nhu cầu của số đông, quy mô đào tạo 6,000 sinh viên, học viên sau đại học. Đến năm 2030, hoàn thành quy hoạch, xây dựng và đưa vào sử dụng cơ sở 2 của Trường tại Khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên, theo hướng xây dựng Trường Đại học đẳng cấp quốc tế, quy mô đào tạo 3,000 sinh viên và học viên sau đại học.

(vii) Đến năm 2030, Trường được tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo lộ trình như sau: (1) Từ 2022-2024, tự chịu trách nhiệm 20% kinh phí hoạt động; (2) Từ 2025-2027, tự chịu trách nhiệm 50% kinh phí hoạt động; (3) Từ 2027-2030, tự chịu trách nhiệm 100% kinh phí hoạt động; (4) Từ năm 2030 trở đi trường bắt đầu có nhiệm vụ hoàn vốn đầu tư ứng trước của Tập đoàn Ecopark, đồng thời mọi đầu tư tiếp tục phát triển Trường sẽ do chính nguồn tự tích lũy của Trường đảm nhận.

IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

 1. Tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cán bộ quản lý, đội ngũ giảng viên của trường, bảo đảm tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả.
 • Xây dựng, ban hành đầy đủ các Quy chế tổ chức, hoạt động của Trường, của các Phòng, Khoa và Trung tâm trực thuộc Trường, bảo đảm phân công rành mạch, đúng chức trách, phối hợp chặt chẽ, kiểm tra, kiểm soát hiệu quả.
 • Cải tổ bộ máy tổ chức Nhà trường, củng cố các bộ môn, khoa chuyên ngành; thành lập các trung tâm hợp tác đào tạo, dịch vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học, trung tâm quan hệ doanh nghiệp, cung ứng nguồn nhân lực, các doanh nghiệp trong Nhà trường; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị Nhà trường, tinh giản các thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả công tác quản lý của Nhà trường.
 • Xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng và cơ cấu trình độ theo ngành, có phẩm chất đạo đức, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, yêu nghề, gắn bó với Nhà trường để nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.
 • Xây dựng chính sách thu hút nhân tài, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng toàn diện về chuyên môn, nghiệp vụ, phương pháp sư phạm, ngoại ngữ, tin học cho đội ngũ cán bộ, giảng viên Nhà trường. Tăng cường tiếp xúc, trao đổi thông tin về chuyên môn giữa các giảng viên với lãnh đạo doanh nghiệp, nhất là với các học giả, nhà quản trị giỏi.
 • Xây dựng đề án vị trí việc làm với sự mô tả cụ thể, rõ ràng công việc của từng vị trí việc làm.
 1. Cơ cấu lại ngành nghề đào tạo của trường theo hướng khẳng định triết lý phát triển và giá trị cốt lõi của thương hiệu Ecopark

Lấy khối đào tạo về Môi trường và Quản lý đô thị, Kiến trúc và xây dựng đô thị xanh, Y Dược, Công nghệ, Luật và Kinh tế làm trục đào tạo cốt lõi, được đầu tư phát triển theo tiêu chuẩn khu vực và quốc tế. Từ đó phát triển trường thành cơ sở đào tạo đa ngành, đủ điều kiện và năng lực đào tạo các bậc học từ Đại học đến Tiến sỹ, đảm bảo cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho sự phát triển của Tập đoàn Ecopark và của xã hội nói chung, góp phần hoàn thiện chiến lược của Tập đoàn Ecopark về sứ mệnh phục vụ toàn diện con người Việt Nam giai đoạn mới.

Xây dựng đề án và tích cực chuẩn bị các điều kiện để thành lập các Khoa mới và mở một số Mã ngành đào tạo như sau:

 • Thành lập Khoa Kiến trúc và Xây dựng đô thị và mở các Mã ngành đào tạo: Kiến trúc cảnh quan (Mã ngành 7580102), Kiến trúc nội thất (Mã ngành 7580103), Kiến trúc đô thị (Mã ngành 7580104), Kỹ thuật cấp thoát nước (Mã ngành 7580213).
 • Thành lập Khoa Môi trường và quản lý đô thị và mở các Mã ngành đào tạo: Khoa học cây trồng (Mã ngành 7620110), Bảo vệ thực vật (Mã ngành 7620112), Lâm nghiệp đô thị (Mã ngành 7620202), Quản lý đất đai (Mã ngành 7850103), Quản lý đô thị và công trình (Mã ngành 7580108), Đô thị học (Mã ngành 7580112);
 • Thành lập Khoa Y Dược và mở các Mã ngành đào tạo: Y học cổ truyền (Mã ngành 7720115), Điều dưỡng (Mã ngành 7720301), Kỹ thuật xét nghiệm y học (Mã ngành 7720601), Y khoa (Mã ngành 7720101), Dược học (Mã ngành 7720201).
 1. Phát triển Khoa học công nghệ và Hợp tác Quốc tế
 • Xây dựng Trường thành trung tâm nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao công nghệ uy tín, có khả năng nhận đơn đặt hàng nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ từ Tập đoàn Ecopark, các doanh nghiệp, các tổ chức khoa học và công nghệ.
 • Tăng dần qua các năm số lượng hợp đồng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với doanh nghiệp ; tăng số đề tài và kinh phí nghiên cứu khoa học cho sinh viên, học viên cao học, tiến sỹ.
 • Xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh và đầu tư thỏa đáng cho các nhóm đó hoạt động có hiệu quả, giữ vai trò đầu tàu trong nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường.
 • Tăng cường hợp tác với các Viện nghiên cứu, các Trường đại học, các doanh nghiệp trong và ngoài nước để đào tạo nguồn nhân lực và phát triển các chương trình đào tạo liên kết, cập nhật trình độ quốc tế ; đến năm 2027, ít nhất có 8 chương trình hợp tác đào tạo, trao đổi giảng viên, sinh viên với các trường đại học nước ngoài.
 • Xây dựng và phát triển tạp chí “Tri thức và Phát triển” của Trường.
 • Xây dựng chính sách khuyến khích giảng viên, sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học, có công trình công bố quốc tế.
 1. Phát triển cơ sở vật chất, tăng cường nguồn lực tài chính
 • Xây dựng cơ sở vật chất mới đồng bộ, hiện đại, đạt chuẩn quốc tế (giảng đường, phòng học, phòng thí nghiệm, thực hành, thư viện, hội trường, phòng làm việc của cán bộ giảng viên, phòng hội thảo quốc tế, các công trình văn hóa, thể thao, phòng khám đa khoa, bệnh viện trường học…) tại các cơ sở ở Thành phố Hưng Yên và ở Khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên.
 • Phát triển thư viện hiện đại với hệ thống phần mềm quản lý tiên tiến và các hạ tầng phần cứng phù hợp, tăng cường phát triển hệ thống tài nguyên thông tin, tăng cường các dịch vụ thuộc chức năng của thư viện đại học, bảo đảm hỗ trợ giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và xuất bản.
 • Xây dựng cơ sở dữ liệu toàn trường với dữ liệu lõi là đào tạo, đầu tư phần mềm và hạ tầng phần cứng tương xứng để quản trị dữ liệu và các tác nghiệp trong toàn trường.
 • Ban hành chính sách và đầu tư thỏa đáng cho hoạt động, sự kiện kết nối doanh nghiệp, giao lưu cựu sinh viên.
 • Áp dụng mô hình kế toán doanh nghiệp vào việc lập dự toán thu chi và quản lý tài chính, tăng cường và đa dạng nguồn thu, minh bạch các khoản thu- chi, thực hiện công khai tài chính, ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý tài chính, tài sản Nhà trường.
 • Đảm bảo khả năng huy động nguồn tài chính cho việc xây dựng mới cơ sở vật chất. Sử dụng hiệu quả nguồn tài chính, đảm bảo yêu cầu chi thường xuyên cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế, hỗ trợ sinh viên theo yêu cầu phát triển nhà trường từng giai đoạn.
 1. Nâng cao năng lực quản trị nhà trường và đảm bảo chất lượng
 • Đổi mới quản trị nhà trường theo mô hình quản trị đại học tiên tiến, quản trị theo hướng tiếp cận số lượng và chất lượng sản phẩm đầu ra.
 • Xây dựng hệ thống quản lý cơ sở giáo dục đại học theo chuẩn ISO 21001 : 2018 kết hợp với chuẩn kiểm định trường học theo khu vực và quốc tế.
 • Chuẩn hoá khung chương trình đào tạo, đề cương chi tiết bảo đảm chất lượng theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo xu hướng chung của thế giới.
 • Xây dựng cơ chế phối hợp giữa Phòng Đào tạo, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng bảo đảm sự nhất quán từ đầu vào của quá trình đào tạo đến đầu ra của chương trình đào tạo.
 • Thực hiện việc kiểm định trường học trong nước, tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở các mã ngành đào tạo đại học và sau đại học. Đồng thời, xây dựng lộ trình kiểm định chương trình đào tạo cho từng ngành của trường.
 1. Tăng cường hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp, đối tác chiến lược và mở rộng dịch vụ cung ứng việc làm cho sinh viên trong quá trình học tập và sau khi tốt nghiệp
 • Xây dựng Trường đại học có quan hệ chặt chẽ với doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp đối tác chiến lược) và hỗ trợ việc làm cho sinh viên ở khu vực thành phố và các vùng kinh tế- xã hội khó khăn của cả nước. Kiên định thực hiện phương châm “Lấy người học làm trung tâm, lấy năng lực làm trọng tâm, đào tạo không chỉ kiến thức mà cả thái độ, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và khả năng hội nhập quốc tế”.
 • Các chương trình đào tạo của trường được xây dựng theo các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quốc gia, khu vực và quốc tế, bám sát yêu cầu của Tập đoàn Ecopark, các doanh nghiệp và nhu cầu xã hội, bảo đảm tỉ lệ ngày càng cao các chương trình đại học được xây dựng theo mô hình hợp tác với Tập đoàn Ecopark, Hiệp hội nghề nghiệp và các doanh nghiệp đối tác chiến lược (3 năm học kiến thức và kỹ năng tại cơ sở đào tạo, 1 năm thực hành, thực tế, thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp theo các vị trí việc làm ở doanh nghiệp);
 • Ban hành chính sách và đầu tư thoả đáng cho hoạt động, sự kiện kết nối doanh nghiệp, giao lưu cựu sinh viên.
 • Bảo đảm sinh viên có việc làm đạt 95% tại thời điểm sau khi tốt nghiệp 6 tháng, tất cả giảng viên dạy chuyên ngành đều có hoạt động hợp tác với doanh nghiệp, hầu hết các chương trình đào tạo theo đặt hàng của doanh nghiệp đều có sự tham gia của chuyên gia đến từ các doanh nghiệp.
 1. Đẩy mạnh việc phát triển thương hiệu của Trường Đại học Chu Văn An (Ecouni CVA)
 • Tất cả cán bộ, giảng viên, sinh viên nỗ lực thực hiện khẩu hiệu “Lấy chất lượng tạo dựng tương lai”, xây dựng Trường Đại học Chu Văn An (Ecouni CVA) thành trường có thương hiệu trong nước và quốc tế.
 • Xây dựng môi trường làm việc thân thiện, dân chủ, công bằng. Xây dựng văn hóa Trường Đại học Chu Văn An (Ecouni CVA) thể hiện đậm nét thương hiệu Ecopark.
 • Thiết lập hệ thống thông tin bài bản, có hệ thống và mang tính lâu dài, đồng bộ hoá thông điệp thông tin của Trường theo cơ chế mới gắn với thế mạnh của Tập đoàn Ecopark, chú trọng lan toả thông điệp truyền thông về các yếu tố khác biệt, nổi trội của Trường. 
 • Tất cả các chương trình đào tạo, sản phẩm khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế, quan hệ doanh nghiệp được thông tin và truyền thông rộng rãi tới khách hàng và các bên quan tâm. Trang web của Trường chuyển tải đầy đủ, kịp thời, trung thực mọi hoạt động của Trường, được công khai rộng rãi đến tất cả những ai quan tâm.
 • Hầu hết các Viện nghiên cứu, tổ chức nghề nghiệp và doanh nghiệp có quan hệ thường xuyên với Trường và sinh viên tốt nghiệp đều được lấy ý kiến đánh giá về chất lượng đào tạo và uy tín thương hiệu.
 • Thành lập và bảo đảm điều kiện phát huy vai trò của Hội sinh viên Trường Đại học Chu Văn An (Ecouni CVA), tạo sự lan tỏa mạnh mẽ thương hiệu của Trường.
 • Thiết lập hệ thống kết nối, chính sách hợp tác với các trường phổ thông của Tỉnh Hưng yên, Hà Nội và các tỉnh lân cận.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

 • Chiến lược phát triển Trường Đại học Chu Văn An (Ecouni CVA) đến năm 2030, tầm nhìn 2045 được thực hiện thông qua các kế hoạch 5 năm và được cụ thể hóa thành kế hoạch, nhiệm vụ năm học của Nhà trường, được phổ biến rộng rãi đến từng phòng, ban, trung tâm, khoa/ viện và các bộ môn trực thuộc trong toàn Trường.
 • Hàng năm, Trường tổ chức triển khai thực hiện Chiến lược bằng các kế hoạch và đánh giá việc thực hiện, trên cơ sở đó xác định, điều chỉnh mục tiêu, chỉ tiêu của Nhà trường trong năm học tiếp theo cho phù hợp với thực tiễn.
 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

(đã ký)

LƯƠNG XUÂN HÀ