Báo cáo Ba công khai năm học 2022-2023

Căn cứ theo Thông tư số 36/2017/TT – BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 13 tháng 02 năm 2018, Thông tư này thay thế Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân), Trường Đại học Chu Văn An báo cáo kết quả thực hiện công khai năm học 2022-2023 với các nội dung như sau :

  1. Công khai cam kết chất lượng đào tạo và chất lượng đào tạo thực tế của Trường năm học 2022-2023
  1. Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục của Trường năm học 2022-2023
  1. Công khai tài chính của Trường năm học 2022-2023 (Biểu mẫu 21) (Nhấn Đây để xem)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *