[Đào tạo thạc sĩ] – Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH – THẠC SĨ

Mã ngành: 8340101

Thời gian đào tạo: 1,5 – 2 năm

Danh hiệu tốt nghiệp: Thạc sỹ

Tên văn bằng tốt nghiệp: Tiếng Việt: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh

Tiếng Anh: Master of Business Administration

Đơn vị thực hiện: Khoa Kinh tế

MỤC TIÊU

Mục tiêu chung

Trang bị cho học viên những vấn đề lý luận căn bản của Quản trị kinh doanh hiện đại, cung cấp cách thức vận dụng chúng trong thực tiễn kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp; có kiến thức và kỹ năng cần thiết để trở thành những nhà quản trị thành công trong các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực kinh doanh khác nhau; những cán bộ có năng lực nghiên cứu và giảng dạy tại các trường đại học và cao đẳng thuộc khối ngành Kinh tế và Quản trị kinh doanh.

Mục tiêu cụ thể

Về kiến thức

Trang bị kiến thức chuyên sâu về lý thuyết trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh, hướng đến mục tiêu người học có năng lực tư duy, phát triển các quan điểm, luận thuyết khoa học, bước đầu hình thành ý tưởng khoa học, khám phá và thử nghiệm kiến thức, có khả năng phản biện – nhận thức đa chiều để tự tìm ra giải pháp ứng phó trước các vấn đề kinh tế – xã hội.

Cung cấp cho học viên khả năng phân tích, đánh giá và dự báo những thay đổi của môi trường kinh tế vĩ mô cũng như môi trường hoạt động kinh doanh từ đó đưa ra các quyết sách đúng đắn cho chiến lược phát triển doanh nghiệp trong dài hạn.

Chương trình được thiết kế trên cơ sở ứng dụng giải quyết vấn đề thực tiễn về đầu tư, kinh doanh tại doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh và hội nhập mang tính quốc tế.

Về kỹ năng và thái độ

– Chương trình cung cấp cho người học các kỹ năng ứng dụng trong quản trị kinh doanh.

– Giải quyết xung đột.

– Phòng ngừa và giải quyết thay đổi, khủng hoảng, rủi ro trong môi trường kinh doanh để có thể vận dụng linh hoạt vào thực tiễn công việc tại tổ chức, doanh nghiệp.

– Có tinh thần học hỏi, khám phá, dám chấp nhận khó khăn để thực hiện tốt công việc.

Về năng lực ứng dụng

Sản phẩm đào tạo là các nhà quản trị doanh nghiệp có kiến thức và có khả năng vận dụng kiến thức trong kinh doanh đồng thời cũng nắm vững kiến thức chuyên sâu về một số lĩnh vực Quản trị cụ thể như quản trị tài chính; quản trị nhân lực; quản trị marketing; quản trị thương hiệu; quản trị rủi ro; quản trị tài nguyên môi trường trong kinh doanh hiện đại.

Một số hướng ứng dụng cụ thể như sau:

– Vận dung các học thuyết Quản trị Kinh doanh hiện đại vào điều kiện của Việt Nam.

– Hoạch định và thực thi chiến lược kinh doanh trong các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty và các Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam.

– Xây dựng chiến lược, quy hoạch tổng thể, quy hoạch kinh tế – xã hội.

– Quy hoạch và phát triển nguồn nhân lực trong các Doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế.

– Nghiên cứu và vận dụng các chuẩn mực Quản trị Công ty vào các Công ty của Việt Nam.

– Quản trị tài chính; quản trị nhân lực; quản trị rủi ro; quản trị thương hiệu… trong các doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế.

– Phân tích và vận dụng các mô hình Quản trị hiện đại vào các Doanh nghiệp của Việt Nam.

– Quản trị Marketing của các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty và các Doanh nghiệp Việt Nam.

– Phân tích và đánh giá các mô hình quản trị của các Ngành, các Tập đoàn Kinh tế.

– Đánh giá hiệu quả sử dụng các nguồn lực trong các Doanh nghiệp ở Việt Nam.

– Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, của ngành, của quốc gia trong quá trình hội nhập kinh tế Quốc tế.

– Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế.

Về khả năng và vị trí công tác sau tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp, người học có khả năng thực hiện công việc ở vị trí các vị trí quản lý khác nhau trong điều hành hoặc làm chuyên viên, cố vấn, quản lý cho doanh nghiệp, tổ chức hoặc tiếp tục tham gia chương trình đào tạo trình độ Tiến sĩ.

CHUẨN ĐẦU RA

Kiến thức chuyên môn

Sau khi kết thúc chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh học viên sẽ nắm vững kiến thức, gồm:

– Nắm vững kiến thức và kĩ năng chuyên sâu về quản trị kinh doanh;

– Cập nhật và hoàn thiện các kĩ năng lãnh đạo, kĩ năng làm việc theo nhóm và kĩ năng giám sát; đồng thời hoàn thiện kĩ năng giao tiếp, thuyết trình và suy luận có tính phê phán;

– Hoàn thiện khả năng đưa ra quyết định phù hợp với đạo đức và luật pháp;

– Phát triển khả năng thực thi trách nhiệm trong một môi trường kinh doanh có tính hội nhập toàn cầu và đầy biến động.

Về kỹ năng

– Thông qua bài giảng trên lớp, làm các bài tập tình huống theo nhóm, chương trình tạo cho học viên khả năng ứng dụng sáng tạo lý thuyết, có thể phát huy các kinh nghiệm của bản thân và hình thành các kỹ năng cần thiết trong việc phân tích tình huống, xử lý các thông tin một cách thành thạo.

– Ngư­ời học có khả năng ra các quyết định chiến lư­ợc và các quyết định chính sách và chiến thuật nhằm giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn kinh doanh của các doanh nghiệp.

Về năng lực tự chủ và trách nhiệm

– Người học có năng lực phát hiện và giải quyết các vấn đề thuộc chuyên môn đào tạo và đề xuất những sáng kiến có giá trị.

– Có khả năng tự định hướng phát triển năng lực cá nhân, thích nghi với môi trường làm việc có tính cạnh tranh cao và năng lực dẫn dắt chuyên môn.

– Đưa ra được những kết luận mang tính chuyên gia về các vấn đề phức tạp của chuyên môn, nghiệp vụ.

– Bảo vệ và chịu trách nhiệm về những kết luận chuyên môn.

– Có khả năng xây dựng, thẩm định kế hoạch.

– Có năng lực phát huy trí tuệ tập thể trong quản lý điều hành và hoạt động chuyên môn.

– Có khả năng nhận định đánh giá và quyết định phương hướng phát triển nhiệm vụ công việc được giao.

– Có khả năng dẫn dắt xử lý những vấn đề thuộc về chiến lược kinh doanh của các doanh nghiệp.

Về cơ hội nghề nghiệp

– Sau kết thúc khóa học, ng­ười học sẽ được rèn luyện bản lĩnh chính trị, hiểu rõ đạo đức trong kinh doanh và vận dụng tốt khi hành nghề.

– Tham gia công tác ở các lĩnh vực tư vấn, quản lý tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân; nghiên cứu áp dụng mô hình quản lý ở các khu công nghiệp.

– Làm việc ở các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp hoặc tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế, các Viện nghiên cứu kinh tế và kinh doanh.

– Có thể trở thành các nhà nghiên cứu, hoạch định chính sách; giữ các vị trí quản lý ở các cấp bậc khác nhau trong bộ máy tổ chức quản lý hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

– Tham gia công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại các cơ sở đào tạo.

– Tiếp tục nghiên cứu các bậc học cao hơn về quản trị và quản lý trong và ngoài nước

ĐỐI TƯỢNG, YÊU CẦU ĐỐI VỚI NGƯỜI DỰ TUYỂN

Đối tượng tuyển sinh

Đối tượng dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh là công dân nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Yêu cầu đối với người dự tuyển

Người dự tuyển vào học chương trình đào tạo thạc sĩ Quản trị kinh doanh phải thoả mãn các điều kiện của đối tượng đào tạo như sau:

– Đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học (hoặc trình độ tương đương trở lên) ngành phù hợp; đối với chương trình định hướng nghiên cứu yêu cầu hạng tốt nghiệp từ khá trở lên hoặc có công bố khoa học liên quan đến lĩnh vực sẽ học tập, nghiên cứu;

– Có năng lực ngoại ngữ từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

– Đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo.

– Có đủ sức khoẻ để học tập và lao động theo quy định.

– Có đủ các điều kiện dự tuyển khác theo Quy chế đào tạo thạc sĩ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng hạn theo quy định của TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHU VĂN AN.

NGÀNH PHÙ HỢP VÀ MÔN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC

Ngành phù hợp trang bị cho người học nền tảng chuyên môn cần thiết để học tiếp chương trình đào tạo thạc sỹ của ngành tương ứng, được quy định cụ thể trong chuẩn đầu vào của chương trình đào tạo thạc sỹ, có cùng tên trong danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV, trình độ thạc sỹ hoặc chương trình đào tạo của hai ngành này ở trình độ đại học khác nhau dưới 10% tổng số tiết học hoặc đơn vị học trình hoặc tín chỉ của khối kiến thức ngành (Khoản 1, điều 6, thông tư 15/2014/TT-BGDĐT), không phải học bổ sung kiến thức. Và những ngành liên quan trực tiếp tới chuyên môn, nghề nghiệp của lĩnh vực quản trị, quản lý, phân chia thành 3 nhóm ngành theo mức độ phù hợp 1, phù hợp 2, phù hợp 3.

Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp 1, phù hợp 2, phù hợp 3 với ngành đào tạo thạc sĩ theo quy định phải học bổ sung kiến thức ngành của chương trình đại học trước khi dự thi. Học viên phải đóng học phí các học phần bổ sung theo mức học phí quy định đối với hệ đại học của Trường.

Danh mục các môn cần học bổ sung kiến thức

TT Tên môn học Số tín chỉ Ngành phù hợp 1 Ngành phù hợp 2 Ngành phù hợp 3
1. Khoa học quản lý 3 x x x
2. Quản lý Nhà nước về kinh tế 3 x x x
3. Marketing căn bản 3 x x x
4. Kinh tế quốc tế 3 x x
5. Kinh tế phát triển 3 x x
6. Kinh tế vi mô 3 x
7. Kinh tế vĩ mô 3 x
8. Tài chính công 3 x
9. Quản trị nguồn nhân lực 3 x
Tổng số tín chỉ 27 9 12 27

BẰNG CẤP SAU KHI TỐT NGHIỆP

Học viên sau khi tốt nghiệp sẽ được Trường cấp bằng Thạc sĩ Quản trị kinh doanh theo phôi bằng của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP TRƯỜNG ĐEM LẠI

Học viên tốt nghiệp xuất sắc có cơ hội thành giảng viên tại Trường, học tiến sĩ tại Trường và cácTtrường đại học khác.

Học viên có cơ hội được tuyển dụng vào Tập đoàn Ecopark và các tập đoàn, doanh nghiệp mà Trường đã liên kết hợp tác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *