PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHU VĂN AN

Số: 36 /TB-ĐHCVA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 23 tháng 3 năm 2022

PHƯƠNG ÁN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2022

Từ tháng 9 năm 2021, Trường Đại học Chu Văn An (Mã trường DCA) thuộc sở hữu của Tập đoàn Ecopark (100% vốn sở hữu), hiện nay đang làm thủ tục đổi tên thành Trường Đại học Ecopark Việt Nam và tạo dựng thêm cơ sở đào tạo mới tại Khu đô thị Ecopark Hưng Yên nhằm mở ra một trang mới cho sự phát triển của Trường theo hướng bảo đảm chất lượng, hiệu quả, lấy lợi ích của người học làm trung tâm. Trường Đại học Chu Văn An thông báo tuyển sinh đại học chính quy năm 2022, với các nội dung sau:

I. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

1. Ngành tuyển sinh

TT Ngành/Chương trình Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp
1 Luật Kinh tế 7340301 300 A00 A01 D01 C00
2 Tài chính – Ngân hàng 7340201 130 A00 A01 D01 C04
3 Quản trị kinh doanh 7340101 140 A00 A01 D01 C04
4 Ngôn ngữ Anh 7220201 220 D01 A01 D14 D10
5 Kế toán 7380107 100 A00 A01 D01 C04
6 Công nghệ thông tin 7480201 70 A00 A01 D01 C04
7 Kỹ thuật điện 7520201 60 A00 A01 D01 C04
8 Kỹ thuật xây dựng 7580201 50 A00 A01 D01 C04
9 Kiến trúc 7580101 50 V00 V01 V02 V03

Tổ hợp: A00 (Toán, Lý, Hóa), A01 (Toán, Lý, Anh), D01 (Toán, Ngữ văn, Anh), C00 (Ngữ văn, Sử, Địa), C04 (Ngữ văn, Toán, Địa lý), D14 (Ngữ văn, Lịch sử, Anh), D10 (Toán, Địa lý, Tiếng Anh), V00 (Toán, Vật lý, Vẽ hình họa mỹ thuật), V01 (Toán, Ngữ văn, Vẽ hình họa mỹ thuật), V02 (Vẽ mỹ thuật, Toán, Tiếng Anh) , V03 (Vẽ mỹ thuật, Toán, Hóa)

Chỉ tiêu giữa các ngành và giữa các phương thức xét tuyển sẽ được điều chuyển trong tổng chỉ tiêu đã đăng ký đảm bảo năng lực đào tạo của từng ngành

2. Đối tượng tuyển sinh

– Người đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trình độ trung cấp (trong đó, người tốt nghiệp trình độ trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa THPT theo quy định của Luật Giáo dục và các văn bản hướng dẫn thi hành) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).

– Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành. Đối với người khuyết tật được cấp có thẩm quyền công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt và học tập thì Hiệu trưởng Trường xem xét, quyết định cho dự tuyển vào các ngành học phù hợp với tình trạng sức khoẻ.

– Đáp ứng các điều kiện khác theo Quy chể tuyển sinh hiện hành của Bộ GD&ĐT.

3. Phương thức tuyển sinh

Năm 2022 Trường dự kiến tuyển sinh theo các phương thức sau:

Phương thức 1: Xét tuyển dựa trên tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển theo kết quả Học bạ Trung học phổ thông của 3 học kỳ (HK 1 lớp 11, HK2 lớp 11, HK1 lớp 12) hoặc của 2 học kì năm học lớp 12 hoặc; hoặc điểm trung bình chung của cả năm học lớp 12.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dự kiến: Tổng điểm trung bình 3 môn trong tổ hợp xét tuyển theo Học bạ THPT đạt từ 15,0 điểm trở lên hoặc điểm trung bình chung của cả năm học lớp 12 đạt từ 5,0 trở lên.

Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường dự kiến 15,0 điểm gồm điểm ưu tiên.

Phương thức 3: Xét tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh năm 2022, ưu tiên xét tốt tuyển các thí sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia, cuộc thi Khoa học kĩ thuật quốc gia; thí sinh người nước ngoài đủ điều kiện học tập hoặc theo diện cử tuyển.

* Đối với chuyên ngành Kiến trúc, thí sinh phải tham gia sơ tuyển môn năng khiếu Vẽ mỹ thuật do Nhà trường tổ chức hoặc có kết quả thi năng khiếu Vẽ mỹ thuật năm 2021 từ các trường đại học khác đạt từ 5,0 điểm trở lên.

4. Nguyên tắc chung xét tuyển

– Điểm trúng tuyển xác định theo mã ngành/chương trình; không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển;

– Trường không áp dụng thêm tiêu chí phụ trong xét tuyển, ngoài các quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT;

– Nếu xét tuyển theo từng phương thức xét tuyển trước chưa đủ chỉ tiêu, chỉ tiêu còn lại được chuyển sang xét tuyển theo các phương thức xét tuyển sau.

– Kết thúc đợt xét tuyển 1 nếu còn chỉ tiêu, Nhà trường sẽ xét tuyển nguyện vọng bổ sung theo quy định của Bộ GD&ĐT và cho đến khi đủ chỉ tiêu.

5. Địa điểm đào tạo

– Cơ sở Khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên.

– Cơ sở Khu Đại học Phố Hiến, đường Tô Hiệu, thành phố Hưng Yên

6. Học phí

Thu theo tín chỉ: 450.000đ/tín chỉ, dự kiến 1,4 triệu đ/tháng

7. Chính sách học bổng

Năm học 2022 Trường quyết định trao nhiều suất học bổng cho các đối tượng đáp ứng các điều kiện sau:

– 10 suất học bổng trị giá 100% học phí năm đầu tiên cho 10 sinh viên hệ chính quy là học sinh giỏi năm lớp 12.

– 5 suất học bổng trị giá 100% học phí toàn khoá học cho học sinh đạt giải từ cấp quận/huyện các môn văn hóa trở lên.

– 20 suất học bổng trị giá 100% học phí năm đầu tiên cho 20 sinh viên hệ chính quy nộp hồ sơ sớm nhất.

– 10 suất học bổng trị giá 100% học phí năm đầu tiên cho học sinh thuộc diện hộ nghèo của tỉnh Hưng Yên, miễn phí kí túc xá, giảm 50% chi phí giáo trình trong toàn khóa học.

– 10 suất học bổng trị giá 50% học phí năm đầu tiên, miễn phí ký túc xá, giảm 50% chi phí giáo trình trong toàn khóa học cho học sinh diện hộ nghèo hoặc khuyết tật các tỉnh khác trên cả nước.

    • Sinh viên dân tộc thiểu số, hoàn cảnh khó khăn được Nhà trường xét miễn phí ký túc xá trong năm học đầu tiên.
    • Hàng năm Nhà trường có học bổng cho sinh viên có thành tích học tập tốt và có nhiều đóng góp cho hoạt động của Nhà trường, dự kiến 5 suất học bổng trị giá 1 triệu đồng/tháng cho năm học kế tiếp

II. THỦ TỤC, THỜI GIAN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN:

1. Thời gian xét tuyển:

– Đối với phương thức xét điểm thi Trung học phổ thông: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Đối với phương thức xét điểm học bạ THPT: từ ngày 15/04/2022 đến ngày 31/07/2022;

– Đợt bổ sung (nếu có): sau khi xét tuyển đợt 1 mà chưa đủ chỉ tiêu, Nhà trường sẽ xét tuyển bổ sung cho đến khi đủ chỉ tiêu. Thông báo về xét tuyển bổ sung sẽ được công bố trên trang web của Nhà trường tại địa chỉ https://cvauni.edu.vn/tuyen-sinh/tuyen-sinh-dai-hoc/.

2. Hình thức nhận đăng kí xét tuyển:Thí sinh đăng ký xét tuyển bằng 1 trong 4 hình thức sau:

– Đăng ký theo phương thức trực tuyến (online) tại trang thông tin điện tử theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Nộp Phiếu đăng ký xét tuyển qua đường bưu chính theo hình thức chuyển phát nhanh, chuyển phát ưu tiên (tính ngày theo dấu bưu điện) về địa chỉ các cơ sở đào tạo của Trường.

– Nộp Phiếu đăng ký xét tuyển trực tiếp tại các cơ sở đào tạo của Trường;

– Đăng ký theo phương thức trực tuyến (online) tại trang thông tin điện tử của Trường Đại học Chu Văn An: https://cvauni.edu.vn

3. Hồ sơ xét tuyển và địa điểm nhận hồ sơ:

3.1. Hồ sơ xét tuyển

Đối với hình thức xét tuyển học bạ, Hồ sơ bao gồm:

– Phiếu đăng kí xét tuyển năm 2022

– Bằng/Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2022

– Bản sao hợp lệ Học bạ Trung học phổ thông hoặc tương đương

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có)

– Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh

– 04 Ảnh 4×6

– 02 phong bì dán tem có ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh

Đối với xét tuyển bằng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Hồ sơ bao gồm:

– Phiếu đăng kí xét tuyển năm 2022

– Giấy xác nhận kết quả kì thi tốt nghiệp THPT năm 2022

– Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT năm 2022

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có)

– Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh

– 04 Ảnh 4×6

– 02 phong bì dán tem có ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh

3.2. Địa điểm nhận hồ sơ:

– Cơ sở Ecopark: Toà B2 Rừng Cọ, khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên.

– Cơ sở Khu Đại học Phố Hiến, đường Tô Hiệu, thành phố Hưng Yên. Điện thoại:

– Hotline tuyển sinh: 0968395392

4. Chính sách ưu tiên

Chính sách ưu tiên trong xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển được thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển

– Xét tuyển kết quả theo học bạ: Miễn lệ phí xét tuyển.

– Xét tuyển kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6. Thời gian dự kiến các đợt nhập học bổ sung trong năm (nếu còn chỉ tiêu)

Đợt 1: Từ ngày 15/8/2022 tới ngày 30/8/2022

Đợt 2: Từ ngày 15/19/2022 tới ngày 30/09/2022

Đợt 3: Từ ngày 15/10/2022 cho các đợt tiếp theo đến hết ngày 30/12/2022.

Nơi nhận:

– HĐT, BGH (để b/c);

– TTTS&LKĐT (thực hiện);

– Các đơn vị, cá nhân;

– Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Trần Đình Nhã

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *