Văn bản hoạt động của Trung tâm Đào tạo từ xa

Số VB Nội dung Chi tiết
Quyết định số 78/QĐ – ĐHCVA ngày 30 tháng 7 năm 2020 Thành lập Trung tâm Đào tạo từ xa Trường Đại học Chu Văn An Tại đây
Quyết định số 04/QĐ-ĐHCVA ngày 04 tháng 8 năm 2020 Ban hành Chương trình Đào tạo từ xa Trường ĐH CVA ngành Luật Kinh tế, Kế toán, Ngôn ngữ Anh Tại đây
Quyết định số 99/QĐ-ĐHCVA ngày 19 tháng 5 năm 2022 ban hành Chương trình đào tạo từ xa ngành Quản trị Kinh doanh Tại đây
Quyết định số 160/QĐ-ĐHCVA ngày 22 tháng 10 năm 2021 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Đào tạo từ xa Tại đây
Quyết định số 110B/QĐ-ĐHCVA ngày 09 tháng 6 năm 2022 ban hành đề án Đào tạo từ xa năm 2022 Tại đây

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *