Kế hoạch khảo sát đánh giá phản hồi từ các bên liên quan phục vụ công tác tự đánh giá chương trình đào tạo năm học 2021-2022

220311 số 30A.KH-ĐHCVA Kế hoạch khảo sát, đánh giá phản hồi từ các bên liên quan phục vụ công tác tự đánh giá chương trình đào tạo năm học 2021-2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *