THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 1 – NĂM 2022 Trình độ Đại học liên thông

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHU VĂN AN

Số: 25 /TB-ĐHCVA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 10 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 1 – NĂM 2022

Trình độ Đại học liên thông

Từ tháng 9 năm 2021, Trường Đại học Chu Văn An (Mã trường DCA) thuộc sở hữu của Tập đoàn Ecopark (100% vốn sở hữu), hiện nay đang làm thủ tục đổi tên thành Trường Đại học Ecopark Việt Nam và tạo dựng thêm cơ sở đào tạo mới tại Khu đô thị Ecopark Hưng Yên nhằm mở ra một trang mới cho sự phát triển của Trường theo hướng bảo đảm chất lượng, hiệu quả, lấy lợi ích của người học làm trung tâm. Trường Đại học Chu Văn An thông báo tuyển sinh đại học liên thông đợt 1 năm 2022, với các nội dung sau:

1. Ngành tuyển sinh

TT Ngành tuyển sinh Mã ngành Chỉ tiêu
1.1 Luật kinh tế Mã ngành: 7380107 Chỉ tiêu: 100 sinh viên
1.2 Quản trị kinh doanh Mã ngành: 7340101 Chỉ tiêu: 40 sinh viên
1.3 Tài chính – Ngân hàng Mã ngành: 7340201 Chỉ tiêu: 40 sinh viên
1.4 Kế toán Mã ngành: 7340301 Chỉ tiêu: 30 sinh viên
1.5 Công nghệ thông tin Mã ngành 7480201 Chỉ tiêu: 35 sinh viên
1.6 Ngôn ngữ Anh Mã ngành 7220201 Chỉ tiêu: 70 sinh viên
1.7 Kĩ thuật điện Mã ngành 7520201 Chỉ tiêu: 30 sinh viên
1.8 Kĩ thuật công trình xây dựng Mã ngành 7580201 Chỉ tiêu: 20 sinh viên
1.9 Kiến trúc Mã ngành 7580101 Chỉ tiêu: 20 sinh viên

2. Đối tượng tuyển sinh

a) Mọi công dân Việt Nam có đủ sức khoẻ để học tập theo qui định hiện hành, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời kì thi hành án hình sự, đã có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp/Trung cấp nghề; bằng tốt nghiệp Cao đẳng/ Cao đẳng nghề; bằng tốt nghiệp đại học được đăng kí dự tuyển học liên thông lên đại học

b) Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng hạn các giấy tờ hợp lệ và lệ phí đăng kí xét tuyển.

c) Đạt yêu cầu tuyển sinh theo quy định của Trường.

3. Phạm vi tuyển sinh: Trường Đại học Chu Văn An tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc.

4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển căn cứ vào hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh.

– Xét tuyển căn cứ kết quả học tập toàn khoá học (tính đến số lẻ 2 phần thập phân) bậc Trung cấp chuyên nghiệp/Trung cấp nghề; bậc Cao đẳng/ Cao đẳng nghề; bậc đại học của thí sinh để xét tuyển, xếp từ cao xuống thấp.

– Trong trường hợp có nhiều thí sinh bằng điểm nhau dẫn đến vượt chỉ tiêu thì áp dụng tiêu chí phụ: người có điểm trung bình toàn khoá học (không tính điểm ưu tiên) cao hơn; người tốt nghiệp ngành gần với ngành dự tuyển hơn.

5. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh:

Trường thực hiện chính sách ưu tiên về khu vực và đối tượng ưu tiên như Quy chế tuyển sinh đại học chính quy hiện hành, trong đó khu vực ưu tiên của thí sinh được tính theo địa phương thí sinh tốt nghiệp.

6. Hồ sơ đăng kí xét tuyển bao gồm:

– Phiếu đăng kí xét tuyển, sơ yếu lý lịch;

– Bản sao hợp lệ bằng tốt nghiệp Trung cấp, Trung cấp nghề, Cao đẳng, Cao đẳng nghề; Bằng tốt nghiệp Đại học;

– Bản sao hợp lệ Học bạ Trung học phổ thông hoặc tương đương, bảng điểm Trung cấp, Trung cấp nghề, Cao đẳng, Cao đẳng nghề; bảng điểm Đại học.

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

– Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh;

– 04 Ảnh 4×6;

– 02 phong bì dán tem có ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

8. Thời gian đào tạo

Sau khi thí sinh được công nhận trúng tuyển và làm thủ tục nhập học, Hội đồng xét tuyển công nhận tín chỉ của Nhà trường sẽ căn cứ kết quả học tập đã tích luỹ của sinh viên tại chương trình đào tạo đã được cấp văn bằng tổ chức xét công nhận tín chỉ đối với từng sinh viên. Thời gian đào tạo phụ thuộc vào số tín chỉ được xét công nhận nhiều hay ít nhưng không ít hơn 50% thời gian thiết kế chuẩn của chương trình đào tạo.

9. Thời gian tuyển sinh:

Nhà trường tuyển sinh vào các tháng 3,6,9,12 hàng năm. Trong trường hợp đặc biệt có thể tổ chức tuyển sinh nhiều hơn 04 lần/năm.

10. Lệ phí xét tuyển và học phí:

– Miễn lệ phí xét tuyển

– Lệ phí xét công nhận tín chỉ: 50.000đ/học phần

– Học phí dự kiến với sinh viên: 450.000đ/ 1 tín chỉ

11. Ðịa điểm phát hành và nhận hồ sơ

– Cơ sở Khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên (Toà B2 Rừng Cọ)

– Đại học Chu Văn An, đường Tô Hiệu thành phố Hưng Yên.

– Liên hệ: 0968395392, Email: tuyensinh@ecopark.edu.vn

Nơi nhận:
– HĐT, BGH (để b/c);

– TTTS&LKĐT (thực hiện);

– Các đơn vị, cá nhân;

– Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

           (đã ký)

PGS.TS. Trần Đình Nhã

Link file: https://cvauni.edu.vn/wp-content/uploads/2022/04/220323-so-25.TB-DHCVA-Phuong-an-tuyen-sinh-Dai-hoc-nam-2022-Vua-hoc-vua-lam.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *