THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 1 – NĂM 2022 Trình độ đại học vừa làm vừa học

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHU VĂN AN

Số: /TB-ĐHCVA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 10 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐỢT 1 – NĂM 2022

Trình độ đại học vừa làm vừa học

Từ tháng 9 năm 2021, Trường Đại học Chu Văn An (Mã trường DCA) thuộc sở hữu của Tập đoàn Ecopark (100% vốn sở hữu), hiện nay đang làm thủ tục đổi tên thành Trường Đại học Ecopark Việt Nam và tạo dựng thêm cơ sở đào tạo mới tại Khu đô thị Ecopark Hưng Yên nhằm mở ra một trang mới cho sự phát triển của Trường theo hướng bảo đảm chất lượng, hiệu quả, lấy lợi ích của người học làm trung tâm. Trường Đại học Chu Văn An thông báo tuyển sinh đại học vừa làm vừa học (VLVH) đợt 1 năm 2022, với các nội dung sau:

1. Ngành tuyển sinh:

TT Ngành tuyển sinh Mã ngành Chỉ tiêu
1.1 Luật kinh tế Mã ngành 7380107 Chỉ tiêu: 70 sinh viên
1.2 Quản trị kinh doanh Mã ngành 7340101 Chỉ tiêu: 70 sinh viên
1.3 Tài chính – Ngân hàng Mã ngành 7340201 Chỉ tiêu: 65 sinh viên
1.4 Kế toán Mã ngành 7340301 Chỉ tiêu: 50 sinh viên
1.5 Công nghệ thông tin Mã ngành 7480201 Chỉ tiêu: 35 sinh viên
1.6 Ngôn ngữ Anh Mã ngành 7220201 Chỉ tiêu: 110 sinh viên
1.7 Kĩ thuật điện Mã ngành 7520201 Chỉ tiêu: 30 sinh viên
1.8 Kĩ thuật công trình xây dựng Mã ngành 7580201 Chỉ tiêu: 25 sinh viên
1.9 Kiến trúc Mã ngành 7580101 Chỉ tiêu: 25 sinh viên

2. Đối tượng tuyển sinh

Mọi công dân Việt Nam có đủ các điều kiện dưới đây đều được tham gia dự tuyển đại học hình thức VLVH

a) Đã tốt nghiệp:

TT Loại hình đào tạo Về văn bằng
1. Đối với người đã tốt nghiệp THPT Có bằng tốt nghiệp THPT hoặc tương đương
2. Liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp/Trung cấp nghề lên đại học Có bằng tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp/Trung cấp nghề
3. Liên thông từ Cao đẳng/ Cao đẳng nghề lên đại học Có bằng tốt nghiệp Cao đẳng/ Cao đẳng nghề
4. Liên thông đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên Có bằng tốt nghiệp từ Đại học trở lên

b) Có đủ sức khoẻ để học tập theo qui định hiện hành. Đối với những người tàn tật, khuyết tật, tùy tình trạng sức khỏe và yêu cầu của ngành học, Hiệu trưởng Trường xem xét quyết định cho tham dự xét tuyển. Những người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang trong thời kì thi hành án hình sự không được tham gia xét tuyển.

c) Nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng hạn các giấy tờ hợp lệ và lệ phí đăng kí xét tuyển.

d) Đạt yêu cầu tuyển sinh theo quy định của Trường.

3. Phạm vi tuyển sinh: Trường Đại học Chu Văn An tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc.

4. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển căn cứ vào hồ sơ đăng kí xét tuyển của thí sinh

a) Căn cứ xét tuyển: Nhà trường dựa vào các căn cứ sau đối với từng loại hình đào tạo:

TT Loại hình đào tạo Căn cứ xét tuyển và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
1. Đối với người đã tốt nghiệp THPT

Xét tuyển dựa trên tổng điểm trung bình các môn trong tổ hợp các môn dùng để xét tuyển theo kết quả Học bạ Trung học phổ thông của lớp 12 của môn học đó hoặc điểm trung bình chung của cả năm học lớp 12 của thí sinh để xét tuyển.

Nếu thí sinh không đạt điều kiện về xét theo tuyển theo học bạ thì có thể đăng kí tham dự kiểm tra, đánh giá năng lực đầu vào do Trường tổ chức

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dự kiến: Tổng điểm trung bình các môn trong tổ hợp xét tuyển theo Học bạ THPT đạt từ 15,0 điểm trở lên hoặc điểm trung bình chung của cả năm học lớp 12 đạt từ 5,0 trở lên

2. Liên thông từ Trung cấp chuyên nghiệp/Trung cấp nghề lên đại học Căn cứ kết quả học tập toàn khoá học (tính đến số lẻ 2 phần thập phân) bậc Trung cấp chuyên nghiệp/Trung cấp nghề của thí sinh để xét tuyển
3. Liên thông từ Cao đẳng/ Cao đẳng nghề lên đại học Căn cứ kết quả học tập toàn khoá học (tính đến số lẻ 2 phần thập phân) Cao đẳng/ Cao đẳng nghề của thí sinh để xét tuyển
4. Liên thông đối với người đã có bằng tốt nghiệp trình độc đại học trở lên Căn cứ kết quả học tập toàn khoá học (tính đến số lẻ 2 phần thập phân) Đại học của thí sinh để xét tuyển

b) Nguyên tắc xét tuyển

– Xét tuyển lần lượt theo điểm xét tuyển (bao gồm cả điểm ưu tiên) từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu;

– Nếu ở mức điểm trúng tuyển có nhiều thí sinh bằng điểm nhau dẫn đến vượt chỉ tiêu thì:

+ Đối với đối tượng xét học bạ THPT: ưu tiên thí sinh có kết quả môn Toán/Ngoại ngữ năm lớp 12 cao hơn.

+ Đối với người đăng kí xét tuyển liên thông: áp dụng tiêu chí phụ: người có điểm trung bình toàn khoá học (không tính điểm ưu tiên) cao hơn; người tốt nghiệp ngành gần với ngành dự tuyển hơn.

– Nhà trường sẽ xét tuyển liên tục nhiều đợt trong năm cho đến khi đủ chỉ tiêu.

5. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh:

Trường thực hiện chính sách ưu tiên về khu vực và đối tượng ưu tiên như Quy chế tuyển sinh đại học chính quy hiện hành, trong đó khu vực ưu tiên của thí sinh được tính theo địa phương thí sinh tốt nghiệp.

6. Hồ sơ đăng kí xét tuyển bao gồm:

– Phiếu đăng kí xét tuyển, sơ yếu lý lịch;

– Bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời THPT hoặc tương đương (đối với những người xét tuyển ngay trong năm tốt nghiệp), bản sao hợp lệ Bằng tốt nghiệp Trung cấp, Trung cấp nghề, Cao đẳng, Cao đẳng nghề hoặc Đại học;

– Bản sao hợp lệ Học bạ Trung học phổ thông hoặc tương đương, bảng điểm Trung cấp, Trung cấp nghề, Cao đẳng, Cao đẳng nghề hoặc Đại học;

– Bản sao hợp lệ các giấy tờ chứng nhận đối tượng ưu tiên (nếu có);

– Bản sao hợp lệ Giấy khai sinh;

– 04 Ảnh 4×6;

– 02 phong bì dán tem có ghi rõ địa chỉ liên lạc của thí sinh.

7. Địa điểm đào tạo:

Địa điểm đào tạo tại các cơ sở của Trường (cơ sở khu đô thị Ecopark Hưng Yên và cơ sở thành phố Hưng Yên) hoặc tại các đơn vị liên kết đào tạo với Trường trên toàn quốc.

8. Thời gian đào tạo:

Sau khi thí sinh được công nhận trúng tuyển và làm thủ tục nhập học, Hội đồng xét tuyển công nhận tín chỉ của Nhà trường sẽ căn cứ kết quả học tập đã tích luỹ của sinh viên tại chương trình đào tạo đã được cấp văn bằng tổ chức xét công nhận tín chỉ đối với từng sinh viên. Thời gian đào tạo phụ thuộc vào số tín chỉ được xét công nhận nhiều hay ít nhưng không ít hơn 50% thời gian thiết kế chuẩn của chương trình đào tạo.

9. Thời gian tuyển sinh:

– Nhận hồ sơ: Từ ngày 10/ 04 /2022 đến ngày 15 / 05 /2022.

– Xét tuyển: Dự kiến ngày 23 / 05 /2022.

– Nhập học: Dự kiến ngày 09 / 07 /2022

10. Lệ phí xét tuyển, học phí:

– Miễn lệ phí xét tuyển

– Lệ phí xét công nhận tín chỉ: 50.000đ/học phần.

– Học phí dự kiến với sinh viên: 450.000đ/ 1 tín chỉ.

11. Ðịa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

– Cơ sở Khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên (Toà B2 Rừng Cọ)

– Đại học Chu Văn An, đường Tô Hiệu thành phố Hưng Yên.

– Liên hệ: 0968395392, Email: tuyensinh@ecopark.edu.vn

Nơi nhận:

– HĐT, BGH (để b/c);

– TTTS&LKĐT (thực hiện);

– Các đơn vị, cá nhân;

– Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNGPHÓ HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Trần Đình Nhã

Link file: https://cvauni.edu.vn/wp-content/uploads/2022/04/220323-so-25.TB-DHCVA-Phuong-an-tuyen-sinh-Dai-hoc-nam-2022-Vua-hoc-vua-lam-1.pdf

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *