Trường Đại học Chu Văn An tham dự lớp bồi dưỡng nhận thức về đảng 2023

Trong 4 ngày, từ 05 đến 11/09/2023, Trường Đại học Chu Văn An đã cử 09 quần chúng ưu tú tham dự Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng tại Đảng bộ Thành phố Hưng Yên (Lớp bổ sung) năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Minh Chung – PGĐ Trung tâm chính trị TP. Hưng Yên đã đến dự và phát biểu khai mạc. 

Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng được Trung tâm bồi dưỡng lý luận chính trị TP. Hưng Yên tổ chức định kỳ hàng năm cho quần chúng ưu tú ở một số đảng bộ, chi bộ cơ sở chưa được ủy quyền tổ chức bồi dưỡng cho quần chúng.

Năm nay, lớp bồi dưỡng có 50 quần chúng của 13 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Thành phố tham dự. Trong đó, đa số học viên là các cán bộ trẻ ưu tú tại các đảng bộ, chi bộ cơ sở.

Tham gia lớp bồi dưỡng các học viên sẽ được cung cấp một số nội dung, kiến thức cơ bản về Đảng như: Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, các nội dung về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những vấn đề cơ bản về Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, phương hướng phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và tình hình thời sự trong nước và quốc tế…

Lớp bồi dưỡng giúp học viên củng cố kiến thức, xây dựng lý tưởng, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng và xây dựng động cơ vào Đảng đúng đắn, chân chính; đồng thời giúp quần chúng ưu tú phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao trên cương vị công tác, học tập của mình.

Sau 1 tuần học tập, các quần chúng ưu tú của Trường Đại học Chu Văn An đã kết thúc Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng. Kết quả có 03 quần chúng nhận giấy chứng nhận loại Giỏi và 06 quần chúng đạt kết quả học tập loại Khá.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *