Kế hoạch khảo sát, đánh giá phản hồi từ các bên liên quan phục vụ công tác tự đánh giá chương trình đào tạo năm học 2022-2023

230220 số 28.KH-ĐHCVA kế hoạch khảo sát, đánh giá phản hồi từ các bên liên quan phục vụ công tác tự đánh giá chương trình đào tạo năm học 2022-2023

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *