THÔNG BÁO TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐỢT 1 – NĂM 2022

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CHU VĂN AN

Số: 33/TB-ĐHCVA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hưng Yên, ngày 18 tháng 03 năm 2022

THÔNG BÁO

TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐỢT 1 – NĂM 2022

Từ tháng 9 năm 2021 Trường Đại học Chu Văn An thuộc sở hữu của Tập đoàn Ecopark (100% vốn sở hữu). Hiện nay đang làm thủ tục đổi tên thành Trường Đại học Ecopark Việt Nam và tạo dựng thêm cơ sở đào tạo mới tại Khu đô thị Ecopark nhằm mở ra một trang mới cho sự phát triển của Trường theo hướng bảo đảm chất lượng, hiệu quả, lấy lợi ích của người học làm trung tâm. Trường Đại học Chu Văn An thông báo tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2022, với các nội dung sau:

1. Ngành đào tạo

Quản lý kinh tế – Mã ngành 8340410
Quản trị kinh doanh – Mã ngành 8340101

2. Đối tượng và điều kiện dự tuyển

2.1. Về văn bằng

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, cụ thể như sau:

TT Ngành tuyển sinh Ngành phù hợp (ngành đúng) Ngành phù hợp gần (ngành gần)
Phù hợp 1 Phù hợp 2 Phù hợp 3
1 Quản lý kinh tế Quản lý kinh tế Quản lý kinh tế Quản lý kinh tế Kinh tế học; Kinh tế; Kinh tế chính trị; Kinh tế đầu tư; Kinh tế phát triển; Kinh tế quốc tế; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh thương mại; Kế toán; Kiểm toán; Tài chính ngân hàng; Khoa học quản lý;… Thống kê kinh tế; Toán kinh tế; Bảo hiểm; Marketing; Bất động sản; Kinh doanh quốc tế; Kinh doanh thương mại; Quản trị nhân lực; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống; Kinh doanh bất động sản; Quản lý công; Quản trị văn phòng; Quản lý dự án; Quản lý thông tin; Kinh doanh thời trang và dệt may; Khoa học quản lý; Quản lý công nghiệp; Quản lý nông nghiệp; Kinh tế nông nghiệp; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Quản lý đô thị và công trình; Kinh tế xây dựng; Quản lý xây dựng; Quản lý tài nguyên rừng và môi trường;… Trường hợp tốt nghiệp Đại học không thuộc các ngành đã liệt kê thì yêu cầu phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực đăng ký xét tuyển (tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi)
2. Quản trị Kinh doanh Quản trị Kinh doanh Marketing; Bất động sản; Kinh doanh quốc tế; Kinh doanh thương mại; Quản lý kinh tế; Kinh tế; Kinh tế phát triển; Tài chính ngân hàng; Thống kê kinh tế; Bảo hiểm; Kế toán; Quản trị nhân lực; Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Quản trị khách sạn; Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống ; Kinh doanh bất động sản;… Thương mại điện tử; Kinh doanh xuất bản phẩm; Quản lý công; Quản trị văn phòng; Quản lý dự án; Quản lý thông tin; Kinh doanh thời trang và dệt may; Khoa học quản lý; Quản lý công nghiệp; Quản lý nông nghiệp; Kinh tế nông nghiệp; Logistics và quản lý chuỗi cung ứng; Quản lý đô thị và công trình; kinh tế xây dựng; Quản lý xây dựng; Quản lý tài nguyên rừng và môi trường;… Trường hợp tốt nghiệp Đại học không thuộc các ngành đã liệt kê thì yêu cầu phải có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực đăng ký xét tuyển (tính từ ngày kí quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi)

b) Đối với thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học các ngành phù hợp 1, phù hợp 2, phù hợp 3 phải học bổ sung kiến thức theo quy định trước khi dự tuyển.

2.2. Có năng lực ngoại ngữ từ bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho người Việt Nam.

2.3. Có lý lịch bản thân rõ ràng và đủ sức khỏe để học tập.

3. Hình thức tuyển sinh

3.1. Hình thức tuyển sinh: Xét tuyển hồ sơ.

3.2. Thí sinh chưa có văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ đúng với yêu cầu dự tuyển có thể đăng ký đánh giá năng lực ngoại ngữ qua phòng Quản lý đào tạo (Đại học Chu Văn An phối hợp với cơ sở đào tạo ngoại ngữ bậc 3/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dành cho Việt Nam)

4. Thời gian, hình thức đào tạo

4.1. Thời gian đào tạo: 1,5 năm.

4.2. Hình thức đào tạo: Chính quy không tập trung.

5. Học phí, lệ phí

5.1. Lệ phí hồ sơ: 100.000 đồng/hồ sơ

5.2. Lệ phí xét tuyển: 300.000 đồng

5.3. Học phí học chuyển đổi và bổ sung kiến thức: 450.000 đồng/tín chỉ

5.4. Học phí cả khóa: 50.000.000 đồng/khóa học.

6. Thời gian tuyển sinh

– Học chuyển đổi và ôn tập: Theo kế hoạch chi tiết của Trường.
– Xét tuyển: Dự kiến ngày 01/06/2022.
– Công bố kết quả xét tuyển: Dự kiến ngày 12/06/2022.
– Nhập học: Dự kiến ngày 01/07/2022.

7. Hồ sơ đăng ký dự tuyển và địa điểm nộp:

7.1 Hồ sơ dự tuyển:

– Đơn đăng ký học;
– Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc địa phương nơi cư trú;
– 01 bản sao bằng tốt nghiệp đại học;
– 01 bản sao bảng điểm đại học;
– 01 bản sao giấy khai sinh;
– 01 bản sao chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân
– Giấy chứng nhận sức khỏe
– 02 ảnh màu 3×4

(Các bản sao hồ sơ đều phải có chứng thực của cơ quan có thẩm quyền)

7.2 Nơi nhận hồ sơ:

– Cơ sở Khu đô thị Ecopark, Văn Giang, Hưng Yên (Tòa B Rừng Cọ).
– Đại học Chu Văn An, đường Tô Hiệu, thành phố Hưng Yên.
– Liên hệ: chị Phương, ĐT: 0962430961, Email: tuyensinh@ecopark.edu.vn

Nơi nhận:

– BGH (để b/c);

– P.QLĐT, TTTS&LKĐT (thực hiện);

– Các đơn vị, các nhân;

– Lưu VT

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

GS.TS. Ngô Xuân Bình

file đính kèm: 220318 số 33.TB-ĐHCVA Vv TB Tuyển sinh Thạc sĩ đợt 1 năm 2022

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *